Kurs na Wychowawcę Kolonijnego

Zapraszamy na kurs na wychowawcę / opiekuna kolonijnego prowadzony przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego na podstawie art. 92q ust.1 pkt.2 Ustawy o systemie oświaty, podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo druk MEN o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

Dostępne terminy:

15-17 września 2023

Koszt kursu: 180 zł

Formularz zgłoszenia na kurs

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu przy ul. Fredry 13 w piątek od godziny 17.30, a w sobotę i niedzielę od godziny 9.00

Uzyskane na naszym kursie uprawnienia państwowe pozwalają podjąć pracę w charakterze wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach i wszystkich innych formach wypoczynku.

Przepisy Ustawy o systemie oświaty dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży obligują każdego organizatora wypoczynku do zatrudniania wychowawców wypoczynku poczas wszelkich imprez turystycznych, począwszy od krótkich półkolonii, do wszelkich wyjazdów zagranicznych. Wychowawcy opiekują się dziećmi także w krainach dzieci w centrach handlowych czy na festynach.

Dzięki naszej współpracy z biurami podróży proponujemy pracę wychowawcom, którzy naszym zdaniem pozytywnie zaznaczyli swoją obecność na kursie. Dodatkowo na facebook’u umieszczamy oferty pracy z których może skorzystać każdy absolwent naszych kursów.

Aby uczestniczyć w kursie należy zapoznać się z regulaminem kursu i wypełnić formularz zgłoszenia. Następnie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i numer konta do wpłaty.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt e-mail: tatis@vp.pl