Kurs na Kierownika Kolonii, Obozów i Wycieczek

Zapraszamy na kurs na kierownika wypoczynku (kolonii, obozów, wycieczek) prowadzony przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego na podstawie art. 92q ust.1 pkt.2  Ustawy o systemie oświaty, podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo druk MEN o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

Termin kursu:

18 listopada 2023 r.

Koszt kursu: 140 zł

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu przy ul. Fredry 13, od godziny 9.00 do 16.30. Uczestnik otrzymuje komplet materiałów i druków przydatnych w pracy.

Program kursu obejmuje: planowanie pracy wychowawczej, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (podział na grupy, wybór samorządu, rada kolonii – obozu, rozkład dnia, rada wychowawców), bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, trwania wypoczynku, przeciwpożarowe, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych), norm żywienia, zasad obsługi urządzeń elektrycznych, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów, pierwszej pomocy, organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego, prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Uzyskane na naszym kursie uprawnienia państwowe pozwalają podjąć pracę w charakterze kierownika na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach, wycieczkach i innych formach wypoczynku, a także na wycieczkach szkolnych.

Przepisy Ustawy o systemie oświaty dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży obligują każdego organizatora wypoczynku do zatrudniania kierowników wypoczynku podczas wszelkich imprez turystycznych, począwszy od krótkich półkolonii, do wszelkich wyjazdów zagranicznych.

Aby uczestniczyć w kursie należy zapoznać się z regulaminem kursu i wypełnić formularz zgłoszenia. Następnie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i numer konta do wpłaty. 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt e-mail: tatis@vp.pl