Kurs na Kierownika Kolonii, Obozów i Wycieczek

Zapraszamy na kurs na kierownika wypoczynku (kolonii, obozów, wycieczek) prowadzony przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego na podstawie art. 92q ust.1 pkt.2  Ustawy o systemie oświaty, podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo druk MEN o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

Termin kursu:

26 luty 2022 r.

12 czerwca 2022 r.

Koszt kursu: 130 zł

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu przy ul. Fredry 13, od godziny 9.00 do 16.30. Uczestnik otrzymuje komplet materiałów i druków przydatnych w pracy.

Program kursu obejmuje m.in. planowanie pracy wychowawczej, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, organizację pracy kierownika wypoczynku z kadrą, prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Uzyskane na naszym kursie uprawnienia państwowe pozwalają podjąć pracę w charakterze kierownika na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach, wycieczkach i innych formach wypoczynku, a także na wycieczkach szkolnych.

Przepisy Ustawy o systemie oświaty dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży obligują każdego organizatora wypoczynku do zatrudniania kierowników wypoczynku podczas wszelkich imprez turystycznych, począwszy od krótkich półkolonii, do wszelkich wyjazdów zagranicznych.

Aby uczestniczyć w kursie należy zapoznać się z regulaminem kursu i wypełnić formularz zgłoszenia. Następnie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i numer konta do wpłaty. 

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt e-mail: tatis@vp.pl