Szkolenia BHP

Okresowe szkolenie BHP

W ciągu roku od zatrudnienia pracownik musi przejść szkolenie okresowe BHP. Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy i zaznajomienie z nowymi przepisami z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
  • prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • ewakuacji i p.poż.,
  • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

Po szkoleniu wydawane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Zaświadczenie ważne jest:

  • 3 lata w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i kierowniczych.

Przed upływem 3 lub 5 lat szkolenie BHP musi zostać przeprowadzone ponownie.

Przepisy w sprawie szkoleń BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Masz pytania?