Kurs na Pilota i Rezydenta Wycieczek

Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydentów to możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności do wykonywania wolnego zawodu pilota/rezydenta. Certyfikat jest honorowany w całej UE oraz wielu krajach świata i pozwala na podjęcie pracy pilota w biurze podróży lub rezydenta w hotelu.
Chcąc profesjonalnie przygotować Was do pracy stawiamy szczególnie na umiejętności praktyczne, dlatego część wiedzy teoretycznej opanujecie samodzielnie z naszych materiałów.

Program kursu:

 • Turystyka w Polsce i na świecie
 • Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
 • Obsługi ruchu turystycznego
 • Historia dziecictwa kulturowego
 • Przepisy prawne w turystyce
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce
 • Pilot, a grupa

Wycieczki pozwalają przedstawić m.in.:

 • Techniki zwiedzania miasta, muzeów, obiektów sakralnych przez pilota z grupą
 • Współpraca pilota z przewodnikiem
 • Zapoznanie się z obowiązkami pilota przy wylocie i przylocie grupy
 • Zapoznanie się z obowiązkami pilota w sytuacjach awaryjnych na lotnisku
 • Zadania pilotapodczas odprawy granicznej, kwaterowania, realizacji programu dodatkowego
 • Symulacja rozmów pilota i rezydenta z przedstawicielami władz, administracji, służby zdrowia
 • Ćwiczenie zachowań pilota i rezydenta w sprawie udzielenia informacji o zaistniałym wypadku
 • Symulacja rozmów pilota i rezydenta w sytuacji wymagającej pomocy zewnętrznej,
 • Przygotowanie pilota do obsługi pierwszej imprezy turystycznej (teczka pilota)
 • Prezentacja pracy pilota i rezydenta z mikrofonem
 • Rozwiązywanie przez pilota i rezydenta sytuacji trudnych
 • Praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych (praca z planem, mapą, atlasem, przewodnikiem turystycznym)

Wymagania wobec kandydata na pilota/rezydenta:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie minimum średniego wykształcenia
 • niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

bez tytułu40

Jesteśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Pilotów Wycieczek Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Program kursu jest zgodny z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. z póź. zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 04.03.2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt e-mail: tatis@vp.pl